ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6 (ชม 13)


ประเภทคอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
คอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
อัตราคอร์สละ 4,000.00 ฿

รายละเอียดการสอน
English Summer Course สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการ ใช้ภาษาอังกฤษที่มีทั้งการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษา ความเข้าใจ และการอ่าน จับใจความ เพื่อให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความรู้พร้อมที่จะสอบเพิ่มผลการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน มีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program และมีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนในโครงการความเป็นเลิศ หรือ Gifted ในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

วันที่สอน วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา (เลือกรอบใดรอบหนึ่งเพียง 1 รอบ เท่านั้น)
เวลาเรียน 08.00 – 10.00 น.

ครั้งที่

รอบวันเสาร์

รอบวันอาทิตย์

รอบวันธรรมดา

1

2

3

4

5

6

7

8

 29  มีนาคม    2557

5   เมษายน    2557

19  เมษายน    2557

26  เมษายน    2557

3  พฤษภาคม 2557

10 พฤษภาคม 2557

17 พฤษภาคม 2557

24 พฤษภาคม 2557

  30    มีนาคม   2557

   6     เมษายน   2557

   20  เมษายน    2557

   27  เมษายน    2557

 4   พฤษภาคม 2557

 11  พฤษภาคม 2557

 18  พฤษภาคม 2557

 25  พฤษภาคม  2557

21  เมษายน 2557

22  เมษายน 2557

  23  เมษายน 2557

  24  เมษายน 2557

  25  เมษายน 2557

  28  เมษายน 2557

  29  เมษายน 2557

  30  เมษายน 2557

 

ปิดหน้าต่างนี้