ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6 (ชม 270)


ประเภทคอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
คอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
อัตราคอร์สละ 4,000.00 ฿

รายละเอียดการสอน

ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 – ป.6

                English Summer Course สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการ      ใช้ภาษาอังกฤษที่มีทั้งการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษา ความเข้าใจ และการอ่าน           จับใจความ เพื่อให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความรู้พร้อมที่จะสอบเพิ่มผลการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน มีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program และมีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนในโครงการความเป็นเลิศ หรือ Gifted ในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

                วันที่สอน              วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา (เลือกรอบใดรอบหนึ่งเพียง 1 รอบ เท่านั้น)

                เวลาเรียน             08.00 – 10.00 น.

ครั้งที่

รอบวันเสาร์

รอบวันอาทิตย์

รอบวันธรรมดา

1

5  มีนาคม 2559

6  มีนาคม 2559

18 เมษายน 2559

2

12 มีนาคม 2559

13 มีนาคม 2559

19 เมษายน 2559

3

19 มีนาคม 2559

20 มีนาคม 2559

20 เมษายน 2559

4

26 มีนาคม 2559

27 มีนาคม 2559

21 เมษายน 2559

5

2  เมษายน 2559

3  เมษายน 2559

22 เมษายน 2559

6

9  เมษายน 2559

10 เมษายน 2559

25 เมษายน 2559

7

23 เมษายน 2559

24 เมษายน 2559

26 เมษายน 2559

8

30 เมษายน 2559

1พฤษภาคม 2559

27 เมษายน 2559

 

อัตราค่าเล่าเรียน  4,000 บาท รวมเอกสารประกอบการเรียน โดยสรุปเนื้อหา มีแบบฝึกหัดทบทวนและแบบฝึกหัดเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เรียนในห้องปรับอากาศ นักเรียนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามความสมัครใจ สมัครก่อนเลือกที่นั่งก่อน

 

ปิดหน้าต่างนี้